Rozmiar: 447 bajtów
  STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
GALERIA ZDJĘĆ
KONTAKT

Ogłoszenia na Niedzielę Palmową.

1. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia oraz ze względu na wprowadzony stan epidemii, Ks. Arcybiskup udziela dyspensy na czas nieokreślony (tzn. do odwołania) od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i inne dni świąteczne nakazane wiernym Archidiecezji Wrocławskiej.
Pozostańmy w domach i wspólnie w rodzinach przeżyjmy transmisję Mszy św. (radiową, telewizyjną czy on-line).

2. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w kościele nie może przebywać jednorazowo więcej niż 5 osób. Bądźmy odpowiedzialni nie narażajmy na niebezpieczeństwo siebie i innych. Stosujmy się do tego i do innych przepisów stanu epidemii.

3. W niedzielę (5.04.2020) w godz. 16:00-18:00 będzie Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do indywidualnej modlitwy, tylko przez kilka chwil, aby zrobić miejsce dla innych (5 osób może przebywać jednocześnie w kościele).

4. W dni powszednie Msze św. odprawiane będą bez udziału wiernych (Msze św. będą odprawiane w intencjach wcześniej zamówionych).
Kościół będzie otwarty w godz. 9:00-10:00 (przedsionek cały dzień).

5. Triduum Paschalne przeżyjmy trwając na modlitwie w naszych domach.
Korzystajmy z transmisji uroczystości szczególnie z Katedry Wrocławskiej i łączmy się duchowo z naszą świątynią parafialną, w której odprawiane będą obrzędy Triduum:
Wielki Czwartek - godz. 18:00
Wielki Piątek - godz. 18:00
Wigilia Paschalna - godz. 20:30
Uczestniczyć w nich będą wyłącznie wyznaczone osoby, które jednocześnie przygotują i poprowadzą liturgię.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu (tylko indywidualna modlitwa - nie będzie prowadzona wspólna modlitwa)
Wielki Czwartek - nie będzie ciemnicy. Adoracja przed tabernakulum w głównym ołtarzu godz. 19:00 - 20:00,
Wielki Piątek - adoracja przed tabernakulum: godz. 9:00-11:00 i godz. 15:00-17:00,
przy Bożym Grobie godz. 19:00 -21:00.
Wielka Sobota - adoracja przy Bożym Grobie godz. 9:00-17:00.

7. Nie będzie poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę zarówno w kościele jak i przy krzyżach.
Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania
wg załączonego wzoru poprowadzi Ojciec, Matka lub ktoś z rodziny.

8. Możliwość skorzystania ze Spowiedzi św. po uprzednim kontakcie telefonicznym.

9. Uroczystość I Komunii Św. po konsultacjach z rodzicami, została przełożona na 27.09.2020 (jeśli będzie już bezpiecznie i sytuacja na to pozwoli).

10. W naszej wspólnocie są ludzie samotni, starsi, chorzy, pamiętajmy o nich.
Szczególnie ważny jest kontakt telefoniczny i pomoc w robieniu zakupów.
Troszczmy się o siebie nawzajem i wspierajmy potrzebującym.

11. Na te ważne i trudne dni Wielkiego Tygodnia niech nam Pan Bóg błogosławi, niech obdarzy nas mocą ducha i nadzieją, która płynie ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Parafia Rzym-Kat pw. NMP Królowej Polski
tel.: 71 349 36 51


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Prowadzący ( Ojciec, Matka lub ktoś z rodziny): Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Prowadzący:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Módlmy się:
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w barciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.
Módlmy się wspólnie słowami Modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz...